Norsk forening for infeksjonsmedisin

Infeksjonsleger i intensivmedisin (IFII)

Mandat:
Formålet med Interessegruppe for infeksjonsleger innen intensivmedisin (IFII) er å styrke infeksjonsmedisineres og andre legeres kompetanse innen forbygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner på overvåknings- og intensivavdelinger, inkludert rasjonell bruk av antibiotika.

Sykeseng på et sykehus. Illustrasjonsbilde: Istockphoto.com Fotograf:sudok1

Formålet med Interessegruppe for infeksjonsleger innen intensivmedisin (IFII) er å styrke infeksjonsmedisineres og andre legeres kompetanse innen forbygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner på overvåknings- og intensivavdelinger, inkludert rasjonell bruk av antibiotika. 

Medscape Critical Care

Anaesthesia and Intensive Care