Norsk forening for infeksjonsmedisin

Om oss

Bli medlem i Norsk forening for infeksjonsmedisin

Spesialister i infeksjonssykdommer blir automatisk innmeldt i NFIM som fagmedisinsk forening dersom man ikke ønsker noe annet. Leger i spesialisering og andre interesserte leger må selv sende beskjed om hvilken fagmedisinsk forening de vil tilhøre.
4. juni 2019

Send en e-post til medlem@legeforeningen.no og sørg for at du får med navn, stilling, arbeidssted, adresse, telefon og e-post. Ta gjerne med ditt medlemsnummer i Legeforeningen for å lette arbeidet.

Velkommen som medlem!