Stipend & priser

Legeforeningens ærespris i infeksjonsmedisin og mikrobiologi

NFIM og NFMM etablerte en felles pris- og stipendkomité i 2007 og innstiftet samtidig Legeforeningens ærespris i infeksjonsmedisin og mikrobiologi. Det ble besluttet at foreningene skulle tildele prisen annethvert år til henholdvis et medlem av NFIM og NFMM. Prisen ble første gang tildelt i 2008 av NFMM. Infeksjonsforeningen tildelte æresprisen første gang i 2009 hvor prisen gikk til Haakon Sjursen. Forløperen til æresprisen var den høythengende Schering seniorprisen.

PestPosten, som startet opp i 1995 og hadde 20-årsjubileum i 2015, fungerer i denne sammenheng som foreningens historiske arkiv.