Norsk forening for infeksjonsmedisin

Stipend & priser

Legeforeningens Ærespris i infeksjonsmedisin og mikrobiologi
3. mai 2012

NFIM og NFMM etablerte en felles Pris- og stipendkomite i 2007 og innstiftet samtidig Legeforeningens ærespris i infeksjonsmedisin og mikrobiologi. Det ble besluttet at foreningene skulle tildele prisen annethvert år til medlem av NFIM respektive NFMM. Prisen ble første gang tildelt i 2008 av NFMM. Infeksjonsforeningen tildelte Æresprisen første gang i 2009 hvor prisen gikk til Haakon Sjursen. Forløperen til Æresprisen var den høythengende Schering seniorprisen.

pestPosten som startet opp i 1995 og har 20-års jubileum i 2015, fungerer i denne sammenheng som foreningens historiske arkiv.