2015 * Nina Langeland

Nina Langeland, UiB/ Haukeland Universitetssjukehus
Arrangør: SUS, Stavanger

"Æresprisen for infeksjonsmedisin og mikrobiologi for 2015 gikk høyst fortjent til Nina Langeland, Haukeland sykehus. Hun har en betydelig forskerkarriére med ca. 160 publikasjoner og har hoved- eller biveiledet 17 doktorgradskandidater til nå. Nina har innehatt flere akademiske verv ved Universitetet i Bergen og er den første kvinnelige dekan ved et norsk medisinsk fakultet. Hun har vist et betydelig engasjement for å utvikle og drive utdanning og forskning både lokalt for og for helsepersonell fra samarbeidsland. Som kliniker og tidl. leder av for infeksjonsmedisinsk seksjon har hun inspirert generasjoner av leger i pasientarbeidet deres. Tradisjonen tro holdt Nina sitt prisvinnerforedrag fredag morgen. Det ble en svært personlig beretning om hennes virke innen akademia og i klinikken, og hvordan det er å være kvinne i medisinen på dette nivået. Uten andre hjelpemidler enn en engasjert røst, som til tider var ganske beveget, hadde hun forsamlingen i sin hule hånd. Nina er en svært verdig prisvinner. pest-POSTEN gratulerer hjerteligst og ønsker Nina alt godt i sitt videre virke!"

Referanse: pest - Posten, nr. 2, 2015 - 21. årgang