Norsk forening for infeksjonsmedisin

Æresprisen

2015 * Nina Langeland

Nina Langeland, UiB/ Haukeland Universitetssjukehus
Arrangør: SUS, Stavanger
1. desember 2015

"Æresprisen for infeksjonsmedisin og mikrobiologi for 2015 gikk høyst fortjent til Nina Langeland, Haukeland sykehus. Hun har en betydelig forskerkarriére med ca. 160 publikasjoner og har hoved- eller biveiledet 17 doktorgradskandidater til nå. Nina har innehatt flere akademiske verv ved Universitetet i Bergen og er den første kvinnelige dekan ved et norsk medisinsk fakultet. Hun har vist et betydelig engasjement for å utvikle og drive utdanning og forskning både lokalt for og for helsepersonell fra samarbeidsland. Som kliniker og tidl. leder av for infeksjonsmedisinsk seksjon har hun inspirert generasjoner av leger i pasientarbeidet deres. Tradisjonen tro holdt Nina sitt prisvinnerforedrag fredag morgen. Det ble en svært personlig beretning om hennes virke innen akademia og i klinikken, og hvordan det er å være kvinne i medisinen på dette nivået. Uten andre hjelpemidler enn en engasjert røst, som til tider var ganske beveget, hadde hun forsamlingen i sin hule hånd. Nina er en svært verdig prisvinner. pest-POSTEN gratulerer hjerteligst og ønsker Nina alt godt i sitt videre virke!"

Referanse: pest - Posten, nr. 2, 2015 - 21. årgang