2022 * Jon Birger Haug

Faglig engasjement er noe som særpreger årets æresprisvinner, Jon Birger Haug. Jon Birger har dessuten i mange år brukt utallige timer på mye synlig og usynlig foreningsarbeid. Han har siden 1995 vært redaksjonssekretær i Pest-posten, samt at han er ansvarlig for å redigere hivfag.no og hepatittfag.no. Alt arbeidet Jon Birger har nedlagt, har vært til stor glede for det infeksjonsmedisinske fagmiljøet. Prisvinneren mottok æresprisen digitalt grunnet utenlandsreise, men vi håper han likevel hørte den stormende applausen under utdelingen på vårmøtets festmiddag.

Referanse:

Nett: Pest-posten nr. 2, 2022, 28. årgang

Pdf: Pest-posten nr. 2, 2022, 28. årgang