Norsk forening for infeksjonsmedisin

Æresmedlemmer

2017 * Haakon Sjursen

Haakon Sjursen * Haukeland universitetssjukehus/ Universitetet i Bergen
Arrangør av vårmøtet: Sykehuset i Østfold, Sarpsborg
3. juli 2017

"En nestor fra Bergen og Haukeland, Haakon Sjursen, ble utnevnt til Æresmedlem av NFIM, og tilhører derfor en eksklusiv liten gruppe som i stor grad har bidratt til foreningens arbeid og generelt til utviklingen av infeksjonsmedisin i Norge. "

Referanse

Nettutgaven: pest-POSTEN, Nr.2, 2017 - 23. årgang 

Her kan du laste ned PDF-utgaven: pest-POSTEN, Nr.2, 2017 - 23. årgang