Norsk forening for infeksjonsmedisin

Legeforeningens ærespris

2009 * Haakon Sjursen

Haakon Sjursen, Haukeland universitetssjukehus
Arrangør: St. Olavs Hospital, Trondheim
1. desember 2015

Haakon Sjursen fikk Infeksjonsforeningens Hederspris. pest - POSTEN har en spesiell grunn til å gratulere: Haakon var formann den gang bladet ble etablert.

Prisvinnerforedrag: Antibiotika - farmakodynamikk. Betydning for optimalt valg og dosering.

Referanse: pest- POSTEN, Nr. 3, 2009 - 15. årgang