Norsk forening for infeksjonsmedisin

Legeforeningens ærespris

2011 * Arild Mæland

Arild Mæland, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Arrangør: Haukeland universitetssjukehus, Bergen
1. desember 2015

NFIM’s ærespris gikk til Arild Mæland for langvarig og intens innsats for faget, foreningen, og medlemsbladet.

Prisvinnerforedrag: Hepatitt C behandling. Arild Meland, Ullevål universitetssykehus. Mæland gav en oversikt over hepatitt C-feltets utvikling, fra non-A-non-B hepatitt til nye behandlingsalternativer med blant annet to proteasehemmere.

Referanse: pest - Posten Nr. 2, 2011 17. årgang