Norsk forening for infeksjonsmedisin

Legeforeningens ærespris

2017 * Harald Steinum

Harald Steinum/ St. Olavs Hospital, Trondheim
Arrangør: Sykehuset i Østfold, Sarpsborg
3. august 2017

"Middagen ble inntatt i Tøihuset (samme som i 2005, ”never change a winning ..” osv) og årets Æresprisvinner Harald Steinum ble hedret med velfortjente ord fra komitéleder Ingvild Nordøy."

"Andre møtedag begynte tradisjonen tro med Æresprisforedraget, og Harald Steinum hadde bestilt keyboard for anledningen. Som konsertpianist valgte han å holde et kåseri kalt ”Hva infeksjonssykdommer tok av unge, lovende komponistliv” med ledsagende musikkinnslag, live og elektronisk. Felles for de rundt ti komponistene Steinum klarte å presentere på kort tid, var at ingen oppnådde 25 leveår. De mange musikalske innslagene i foredraget ga oss en svært behagelig start på dagen, og etter dette kulturelle påfyllet var vi klare for dagens første sesjon om Clostridium difficile. "

Referanse

Nettutgaven: pest-POSTEN, Nr.2, 2017 - 23. årgang 

Her kan du laste PDF utgaven: pest-POSTEN, Nr.2, 2017 - 23. årgang