Norsk forening for infeksjonsmedisin

Legeforeningens ærespris

2019 * Dag Berild

14. mars 2020

Begrunnelse for tildelingen:

"Æresprisen tildeles i år Dag Berild for hans fremragende innsats
innen kunnskapsformidling om bruk av antibiotika. Han har
engasjert seg nasjonalt og med fokus på pasienter og faggrupper
som ikke er infeksjonsmedisinere via kontakt med politikere,
myndigheter og presse."

Referanse

Nettutgaven: pest-POSTEN, Nr.2, 2019 - 25. årgang

PDF: pest-POSTEN, Nr. 2, 2019 - 25. årgang