Norsk forening for infeksjonsmedisin

Schering seniorprisen

2003 * Oddbjørn Brubakk

Oddbjørn Brubakk, Oslo universitetssykehus, Kirkeveien
Arrangør: Oslo universitetssykehus, Gaustad
2. desember 2015

Oddbjørn Brubakk ble tildelt prisen for sin samlede vitenskapelige produksjon og sin markante innsats for norsk infeksjonsmedisin.

"Oddbjørn Brubakk hadde valgt seg myalgisk encefalitt som tema for sitt Scheringpris-foredrag. Vi fikk en annen vinkling på temaet i forhold til dagen før, og Brubakk gikk bl.a. gjennom en epidemiologisk undersøkelse av pasienter med ME fra Ullevål sykehus som oppfylte både de såkalte Holmes- og Fukuda-kriteriene. 26 pasienter (9 menn) med alder gj.snitt 37.8 år og varighet 22.3 mnd (6 - 120 mnd). Han understreket at det viktikste kriteriet er en patologisk utmattelse etter anstrengelser. Det ble også foretatt dypdykk i livsforløpet til komponisten Gioacchino Rossini som brått hadde opphørt med en rikholdig produksjon, og hvor man mente å se ME som en årsak. Selvsagt var denne delen ledsaget av vakker høreprøver på verket « Petite Messe Solenelle». "

Referanse: pest - POSTEN, Nr. 2&3, 2003 - 9. årgang