Norsk forening for infeksjonsmedisin

Schering seniorprisen

2005 * Alfred Halstensen

Alfred Halstensen, Haukeland universitetssjukehus
Arrangør: Sykehuset i Østfold, Fredrikstad
2. desember 2015

"Seniorprisvinneren delte interessante erfaringer fra så vel forskning som klinisk virksomhet. Som for mange andre infeksjonsmedisinere var utdanningen ved det sterke fagmiljøet på Medisin B ved Haukeland sykehus viktig både klinisk og forskningmessig. Halstensen trakk fram mange dyktige samarbeidspartnere. Halstensen har mest arbeidet med meningokokksykdommen, og bl.a. sett på opsoninenes betydning. Et epidemiologisk funn de også gjorde var at dødeligheten var høyere hos de som ble innlagt om formiddagen, noe som trolig skyldes manglende observasjon om natten. Blant de kliniske erfaringene arbeidet har brakt med seg er også betydningen av tidlig og lett tilgjengelig respirator- og annen intensivbehandling. Kartlegging av meningokokk-epidemien på Vestlandet har fortsatt i det senere med Ingrid Smith. Som sentral aktør under meningokokk-utbruddene på Vestlandet har Halstensen også lagt vekt på gode strategier i forhold til befolkningen, spesielt når det gjelder informasjon om faresignaler (utslett). Han har også, i samarbeid med bl.a. Julia Chelsom, vært med på å kartlegge klinikk og forekomst av nekrotiserende fasciitt og andre invasive streptokokkinfeksjoner på Vestlandet. Også her har informasjon vært en viktig del av arbeidet, ikke minst i forhold til kirurger i innledningsfasen av epidemien som startet på 80-tallet. Halstensen orienterte også om arbeidet ved Institutt for indremedisin som er blitt et stort institutt med stor faglig bredde. Avslutningsvis understreket han spesielt viktigheten av rekruttering til infeksjonsmedisinen, rekruttering til klinisk forskning på dette området og betydningen av samarbeid med basalfagene og da spesielt molekylærbiologien. Satsing på opprettelse av biobanker og registre for kliniske og andre data ble også fremhevet som viktig for fremtiden."

Referense: pest - POSTEN, Nr. 2, 2005 - 11. årgang