2007 * Pål Aukrust

Pål Aukrust, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Arrangør: Akershus universitetssykehus (Ahus), Lørenskog (Medicinske Selskap, Oslo)

"Scherings seniorpris gikk til Pål Aukrust ved Rikshospitalet for hans mangeårige og imponerende forskningsarbeid i krysningfeltet mellom infeksjonsmedisin og immunologi. "

Referanse: pest - POSTEN, Nr. 2, 2007 - 13. årgang