NFIM Reise- og hospiteringsstipend 2015

NFIM Reise- og hospiteringsstipend 2015

NFIMs stipendkomite har for perioden 2012-15 bestått av Anne Ma Dyrhol-Riise, OUS/UIO    og Jan Kristian Damås, St. Olav Sykehus/NTNU.

Det ble utdelt fem stipend under Årsmøtet i Stavanger:

1. Stian Magnus Staurung Orlien, PhD-student ved Tropesenteret, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo. Det innvilges 25.000,- i støtte til opphold og reiseutgifter i forbindelse med et 18 måneders feltarbeid i Harar, Etiopia. Arbeidet er en del av Oeliens PhD forskningsprosjekt finansiert gjennom GLOBVAC-fondet fra Norsk Forskningsråd, men som ikke inkluderer utenlandsstipend for utgifter ved feltarbeid i utlandet. Prosjektet består av en 1) sykehusbasert tverrsnittsundersøkelse for å kartlegge og utforske årsaker til leversykdom i regionen og 2) sette opp og gjennomføre et diagnostikk og behandlingsprogram for hepatitt B infeksjon.

2. Kristin Greve-Isdahl Mohn, PhD-student ved Influensasenteret, Universitetet i Bergen. Det innvilges 25.000,- i støtte til reise og opphold ved et barnehjem utenfor Phnom Penh i etterkant av deltagelse på kongressen ”Respiratory pathogens” i Singapore i september 2015 med presentasjon av egne data fra Mohns PhD prosjekt om influensa. Hun har tidligere vært medisinsk ansvarlig for barnehjemmet i 4 år og skal nå utføre opplæring av ansatte i infeksjonsmedisinsk diagnostikk av barn og oppfølgning av vaksinasjonsprogrammet i samarbeid med organisasjonen ”Childs Right´s Foundation.

3. Ingvild Nordøy, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Det innvilges 15.000,- i støtte til reise og opphold i forbindelse med fire uker hospitering våren 2015 ved Mount Sinai Hospital, New York City ved ”Transplantation Infection Unit” og deretter hos Prof. Charlotte Cunningham-Rundles som leder ”The Immunodeficiency Clinic”, begge deler med relevans for arbeidet som overlege ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer. 

4. Arne Broch Brantsæter, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Det innvilges 15.000,- i støtte til reise og opphold i forbindelse med to uker hospitering høsten 2015 ved Department of Infectious Diseases, Peking Union Medical College Hospital for å lære om sykdomspanorama, diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer i Kina, og evt. knytte kontakter for nærmere faglig samarbeid.

5. Jon Birger Haug og Jetmund Ringstad, Sykehuset Østfold. Det innvilges 15.000,- i støtte til hver til reise og opphold i forbindelse med gjennomført hospitering februar-mars 2015 ved Johns Hopkins Hospital, Baltimore og Brigham Womens Hospital, Harvard, Boston med formål å utvide og opprette kontakt med faglig ansvarlige i smittevern og infeksjonsmedisin ved de to sykehusene og spesielt få en innføring i deres «Antimicrobial Stewardship Programs».

Rapportering: Stipendkomiteen forutsetter at stipendmottakerne leverer en rapport som oppsummerer erfaringer fra oppholdet, egnet for publisering i pestPOSTEN.

--------------

Det var ingen søknader til MSDs forskningsstipend for yngre forskere eller til Reise-/hospiteringsstipend fra NFMM.

Referanse: pest - POSTEN, Nr. 2, 2015 - 21. årgang