NFIM Reise- og hospiteringsstipend 2021

NFIM Reise- og hospiteringsstipend 2021

I 2021 ble Kari Klinge, Lillehammer, tildelt reisestipend.