Norsk forening for infeksjonsmedisin

Stipender

NFIM Reise- og hospiteringsstipend 2021

NFIM Reise- og hospiteringsstipend 2021
2. desember 2015

I 2021 ble Kari Klinge, Lillehammer, tildelt reisestipend.