NFIM Reise- og hospiteringsstipend 2022

NFIM Reise- og hospiteringsstipend 2022

I 2022 ble følgende tildelt reisestipend:

 • Lars Kåre Selland Kleppe, Stavanger
 • Eline Hoffmann Dahl, Haukeland

I 2022 ble følgende leger i spesialisering tildelt stipend for deltagelse på vårmøtet:

 • Silje Lehne Michalsen
 • Tone Emmerhoff
 • Trygve Kristiansen
 • Åse Garløv Riis
 • Rebecca Bhatti
 • Malin Holm Meyer-Myklestad
 • Ingrid Hoff
 • Andrea Dobloug
 • Kerstin Bjørlykke
 • Håkon Kinck Borén