Norsk forening for klinisk farmakologi

Aktuelt

Fire Gjør kloke valg-anbefalinger fra NFKF

2. februar 2022
Tegning av fem personer fra ulike helsepersonellgrupper.
Gjør kloke valg, tverrfaglig innsats. (Bilde brukes med tillatelse fra Legeforeningen.)

NFKF har fått publisert sine første fire anbefalinger i Gjør kloke valg-kampanjen. Saken er omtalt i Dagens Medisin. Anbefalingene ligger her på Legeforeningens sider.