Norsk forening for klinisk farmakologi

Aktuelt

KUPP-kampanje om hormoner i overgangsalderen

2. februar 2022
KUPP-besøk hos fastlege.
KUPP-besøk. Foto: KUPP. Brukes med tillatelse fra KUPP sekretariat.

Temaet for den nåværende KUPP-kampanjen er «Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)». Kampanjen ble lansert sommeren 2021 og varer til sommeren 2022. Les mer her.