Norsk forening for klinisk farmakologi

Aktuelt

Ny KUPP-kampanje!

26. august 2022
KUPP-besøk hos fastlege.
KUPP-besøk. Foto: KUPP. Brukes med tillatelse fra KUPP sekretariat.

1. september 2022 starter en ny KUPP-kampanje. Temaet denne gang er «Riktigere bruk av legemidler mot migrene». Kampanjen varer til sommeren 2023. Les mer her.