Norsk forening for klinisk farmakologi

Aktuelt

EACPT-kongressen 2019

Kongressen i Stockholm 29.6-2.7 samlet 500 deltakere fra 50 land, også deltakere fra land utenfor Europa. Kongressen ble arrangert av EACPT og «the Swedish Society for Pharmacology, Clinical Pharmacology and Therapeutics». Det er 25 års jubileum for EACPT i år (Coleman et al, Eur J Clin Pharmacol, 2019, 743-750).
Mimi Stokke Opdal
15. august 2019
Stockholm skyline. Foto: Colourbox.com
Stockholm skyline. Foto: Colourbox.com

Ti deltok fra Norge: to fra Diakonhjemmet sykehus, to fra St Olav hospital og seks fra Oslo Universitetssykehus. Det var tre norske foredrag: Lennart Kyllesø (abstrakt 1294) og Robert L. Smith (abstrakt 1415) fra Diakonhjemmet sykehus og Stine Marie Havig (abstrakt 1168) fra Oslo Universitetssykehus. For abstrakter, se https:link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00228-019-02685-2.pdf

Tema for kongressen var  “Clinical Pharmacology meeting tomorrow´s health care challenges”.  Presidenten for Karolinska Institutet Ole Petter Ottersen åpnet konferansen hvor han fremhevet det det globale helseperspektivet. Det ble holdt fellesforelesning om mikrobiota i tarm og seponering av legemidler eller ikke. EACPT sin  «Lifetime achievement award» gikk til Professor Urs Meyer, Universitet i Basel,  for hans arbeid om faktorer som bidrar til individuell legemiddelrespons, (Meyer et al, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., 2013, 475-502). «BCPT Nordic Prize in Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology»  ble av Professor Kim Brøsen tildelt Professor Magnus Ingelman-Sundberg for hans arbeid rundt individuell variasjon i legemiddelmetabolisme ( Lauschke VM et al, The AAPS Journal, 2018, 3-16). Det var eget formøte for unge kliniske farmakologer med veldig godt oppmøte og vellykket workshop. Det var egne sesjoner om legemiddelbehandling av mamma cancer, cardiovaskulær legemiddelbehandling,  psykofarmaka, opioid analgetika, antibiotika resistens,  spesielle forhold hos barn og eldre, om hvordan man kan forbedre forskrivning og redusere interaksjoner, design av studier  og om mer eksperimentell legemiddelbehandling som genterapi.  I sesjonen om «Personalized medicine» fikk vi vite at pasienter i Nederland får et pass utlevert om sin farmkogenetiske genotype, analyser det ble testet for var CYP-screening, DPYD, VKORC1, TPMT ol. I Geneve i Sveits har man opprettet farmakogenetisk poliklinisk veiledning.

Stockholm viste seg i det flotteste vær og vi fikk omvisning i salen hvor vi har sett på TV at Nobelprisene blir feiret. Gratulerer til våre svenske kollegaer for en vellykket kongress. Neste EACPT kongress er om to år i Athen.