Norsk forening for klinisk farmakologi

Kurs og aktiviteter

4. februar 2022
  • Farmakogenetikk, 29.-31. mars 2022. Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Klinisk farmakologi.