NevroNEL

Et nettsted i regi av Norsk Nevrologisk Forening (NNF). Dette nettstedet skal fungere som et oppslagsverk over prosedyrer, metoder, differensialdiagnoser etc. innenfor nevrologien. Hovedsaklig for å dekke behovet for lett tilgang til informasjon, og skal ikke erstatte lærebøker.