Prioriteringsveileder for KNF 2011

Retningslinjer for prioritering og ventetidsgaranti i KNF ble behandlet i årsmøtet 24.11.2010 og godkjent av styret 14.01.2011 etter høring blant medlemmene i Norsk forening for klinisk nevrofysiologi. Retningslinjene skal på nasjonalt nivå sikre lik og forsvarlig vurdering av henvisninger til fagområdet Klinisk Nevrofysiologi (KNF) i henhold til pasientrettighetslovens bestemmelser om ventetidsgaranti.{F6AA7C}