Retningslinjer for metoder i KNF

"Retningslinjer for metoder i KNF" finnes nå kun i denne elektronisk versjon. Denne oppdateres fortløpende. Denne versjonen erstatter tidligere papirbaserte publikasjoner. Årstall for siste revisjon finnes i starten av hvert kapittel.

Dersom du oppdager feil i den elektroniske versjonen er det fint om du gi beskjed til web-redaktøren.

Metodeboken er opprinnelig utarbeidet av Prosjektgruppen for Metoder i Klinisk Nevrofysiologi 1993-1997 og ble publisert av Legeforeningen med tittelen "Retningslinjer for metoder i klinisk nevrofysiologi". I 2004 ble det gitt ut et tillegg som fikk navnet "Retningslinjer for metoder i klinisk nevrofysiologi del 2". Den første metodeboken ble senere revidert i perioden 2004-2008 og publisert på ny i 2008 med tittelen "Retningslinjer for metoder i klinisk nevrofysiologi del 1". Kvalitetsutvalget har siden 2012 revidert metodeboken og publisert denne på nett fortløpende. I den foreliggende versjonen er kapitlene fra del 1 og del 2 slått sammen, slik at referanseverdier nå ligger under de aktuelle kapitlene. Antallet kapitler er derfor nå også noe flere.