Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Metoder og prosedyrer

Strategisk plan for KNF 2011

Strategisk plan for KNF 2011 ble vedtatt i styremøte 27/9 2011.
8. oktober 2011

Trolig vil den også bli gitt ut i papirutgave via Skriftserien til Legeforeningen, men du vil alltid ha den tilgjengelig via våre nettsider.