Strategisk plan for NFKNF

Strategisk plan for NFKNF 2023 ble vedtatt på årsmøtet i NFKNF 9/3 2023.
Den forrige planen, Strategisk plan for KNF 2011, ble vedtatt i styremøte 27/9 2011.

Begge strategiplanene er tilgjengelig som vedlegg nedenfor.