Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Info fra foreningen

Diverse referater

Referater fra styremøter og årsmøter ønsker man skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer. For å få tilgang til disse må du logge deg inn ved å følge linken nedenfor.
6. september 2022
nfkn logo

 

Logg inn her for å få tilgang til egen mappe med referater. 

Det gjøres oppmerksom på at enkelte Helseforetak har sperret tilgangen til mapper lagret i skytjenester, slik at enkelte vil ha vanskeligheter med å logge seg inn via jobb-PC. 

Passord for innlogging fås ved hendvendelse til foreningens sekretær Anette Engelsen Eian