Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Info fra foreningen

Intervju med Torberg Torbergsen

I Tidsskriftet for Den norske legeforening nr 1 2013 var det på trykk et intervju med Torberg Torbergsen skrevet av K Tveito. Les mer om Torbergsens sykdom og om personen Torberg Torbergsen i intervjuet.
7. april 2013

Link til Intervju med Torberg Torbergsen (K Tveito)

Pdf-fil av intervjuet finner du i høyre kolonne.