"Pressemelding" fra Nordisk møte i klinisk nevrofysiologi 2009, Trondheim

Referat med bilder og program fra Nordisk møte i klinsk nevrofysiologi som ble avholdt i Trondheim.
Les mer ved å klikke på overskriften...

Det 25. nordiske møte i klinisk nevrofysiologi, Trondheim 14-16 mai 2009, ble svært vellykket.

Nevrofysiologer og nevrofysiologiteknikere fra Sverige, Finland, Norge og Danmark var samlet til forelesninger på Rica Hotell Nidelven. Etthundre og tyve leger og nevrofysiologiteknikere deltok. De fikk også se de fine lokalene våre ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi og ved Institutt for nevromedisin, i Nevrosenteret.

 Hovedtema var monitorering i klinisk nevrofysiologi, nye metoder (magnetoencefalografi og EEG), diagnostikk av søvnrelatert sykdom, mikronevrografi og tynnfiberundersøkelser, praktiske demonstrasjoner og elektromyografi og nevrografi i praktisk diagnostikk.

 Nordiske leger og forskere har gitt betydelige bidrag til utviklingen av moderne nevrofysiologi. Flere internasjonalt anerkjente ledende forskere var tilstede med sine foredrag (se program). Professor emeritus Erik Stålberg fra Uppsala, en pioner bak oppfinnelsen og utviklingen av singel-fiber elektromyografi (EMG), ble hedret for sin evne til å veilede nordiske og internasjonale kolleger.

 Det er åpenbart at nevrofysiologien har svært mange muligheter til å gi pasienter god diagnostikk, for eksempel ved spørsmål om nerveskade, nervesykdom eller muskelsykdom.

 KNF-spesialiteten har også metoder for å følge nervesystemets funksjon i kritiske situasjoner, for eksempel under operasjoner, ved epileptiske anfall og etter alvorlig hjerneskade og sykdom.

 Det var svært nyttig å kunne diskutere med nordiske kolleger. Da været også viste fram Trondheim fra sin beste side og lokale arrangører (våre egne ansatte) gjorde en kjempeinnsats, så var det kanskje ikke rart at deltagerne var svært fornøyd med det 25. nordiske møtet i klinisk nevrofysiologi!

 

Trond Sand

Leder i Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Professor, NTNU, overlege St.Olavs Hospital

Leder i lokal arrangementskomité

 

Noen bilder...

Harald Aurlien fra Haukeland universitetssykehus foredrar om sin nyutviklede EEG-database. Foto: Trond SandHarald Aurlien fra Haukeland universitetssykehus foredrar om sin nyutviklede EEG-database. Foto: Trond Sand

 

Kliniske nevrofysiologer, forskere og nevrofysiologiteknikere fra Norden følger spent med. Vi ser fra venstre bl.a. Martin Fabricius og Clarissa Crone fra Danmark, Riitta Salmelin fra Finland, Ingemar Rosén fra Sverige og Pål Gunnar Larsson fra Sandvika, Norge. Foto: Trond SandKliniske nevrofysiologer, forskere og nevrofysiologiteknikere fra Norden følger spent med. Vi ser fra venstre bl.a. Martin Fabricius og Clarissa Crone fra Danmark, Riitta Salmelin fra Finland, Ingemar Rosén fra Sverige og Pål Gunnar Larsson fra Sandvika, Norge. Foto: Trond Sand

 

Velkommen til KNF: Marit Stjern, Anne Grete Eggen, Sissel Brox, Hege Michelsen. Foto:  Odd Sigurd RefsnæsVelkommen til KNF: Marit Stjern, Anne Grete Eggen, Sissel Brox, Hege Michelsen. Foto:  Odd Sigurd Refsnæs
 
Erik Stålberg demonstrerer måling av elektrisk aktivitet i muskelceller (singel-fiber EMG). På benken: Torstein Einrem. Foto: Odd Sigurd RefsnæsErik Stålberg demonstrerer måling av elektrisk aktivitet i muskelceller (singel-fiber EMG). På benken: Torstein Einrem. Foto: Odd Sigurd Refsnæs

 

Diskusjoner om den beste metode for å måle nerveledningshastighet. Morten Engstrøm demonstrerer på Jan Brøgger. I forgrunnen: Christer Swerup.  Foto: Odd Sigurd RefsnæsDiskusjoner om den beste metode for å måle nerveledningshastighet. Morten Engstrøm demonstrerer på Jan Brøgger. I forgrunnen: Christer Swerup.  Foto: Odd Sigurd Refsnæs

 

Trond Sand og Morten Engstrøm. Foto: Odd Sigurd RefsnæsTrond Sand og Morten Engstrøm. Foto: Odd Sigurd Refsnæs

 

Fra den store salen. Foto: Trond SandFra den store salen. Foto: Trond Sand

 

PROGRAM for 25. Nordiske KNF møte TRONDHEIM 2009

Møtet arrangeres av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi,

med støtte fra Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St.Olavs Hospital

og Institutt for nevromedisin, NTNU

 

Lokal arrangementskomité: Trond Sand, Kari Todnem, Ralf Michler, Tony Wader, Morten Engstrøm, Sissel Brox, Marit Stjern

Sekretær: Anne Grete Eggen

 

Monitorering i klinisk nevrofysiologi.

Møteledere: Trond Sand, Trondheim og Kristin Ørstavik, Oslo

Erika Kirveskari, Helsinki Intraoperativ monitorering: En nødvendig del av KNF i 2009?

Ingmar Rosén, Lund Kontinuerlig EEG-monitorering hos voksne og barn på intensivavdeling: 1, 2 eller 16 kanaler?        

Pål Gunnar Larsson, Oslo Skal alle barn med lærevansker ha EEG under søvn? EEG-monitorering ved ADHD og nevropsykiatriske tilstander.

 

Nye metoder (MEG og EEG).

Møteledere: Trond Sand, Trondheim og Kristin Ørstavik, Oslo

Riitta Salmelin Helsinki Blir magnetoencefalografi (MEG) nevrofysiologisk rutinediagnostikk i år 2015? Utredning av språkforstyrrelser.

Ritva Paetau, Helsinki Blir magnetoencefalografi (MEG) nevrofysiologisk rutinediagnostikk i år 2015? Epilepsidiagnostikk.

Martin Fabricius, Dianalund Kan intrakranielt EEG brukes for å vurdere prognosen ved akutt vaskulær eller traumatisk hjerneskade?

Diagnostikk av søvnrelatert sykdom

Møteledere: Kari Todnem Trondheim og Harald Aurlien Bergen

Eva Svanborg, Linköping Skal nordiske nevrofysiologer bruke de nye retningslinjene fra AASM for søvnskåring og apné-definisjoner ?

Poul Jennum, Glostrup Er det behov for inneliggende overvåket polysomnografi ved Nordiske KNF-avdelinger? Erfaring fra diagnostikk av parasomnier.  

 

Mikronevrografi og tynnfiberundersøkelser                           

Møteledere: Tony Wader, Trondheim og Sissel Løseth, Tromsø

Mikael Elam, Gøteborg Det sympatiske nervesystem: Mikronevrografi og praktisk autonom diagnostikk i KNF-lab.

Håkon Olaussen, Gøteborg Afferent C-fiber aktivitet

Ellen Jørum, Oslo Smertefibre og termotest

 

Praktiske demonstrasjoner og diskusjoner på KNF-avdelingen, St.Olavs Hospital                                                 

1. Skåring av søvn og apnøer (T.Sand).

2. Demonstrasjon / kasusistikker fra intraoperativ monitorering (RP Michler). 

3. Singel fiber EMG (E. Stålberg)   

4. Termotest  (T Wader)

5. Fremkalt respons  (K Todnem)

6. Montering av søvnpolygrafi med termistor og trykkmåler (S Brox).   

8. Pupillometri (M Stjern,).

9. Langtidsmonitorering EEG-video (AG Eggen).   

10. Neonatal EEG-program og monitorering (H Michelsen)

11. Utvidet diagnostikk av karpal tunnell syndrom (M Engstrøm).

                                                                                               

EMG og nevrografi i praktisk diagnostikk                               

Møteleder: Ralf Michler, Trondheim og Ellen Jørum, Oslo

Clarissa Crone, København Optimal nevrografisk diagnostikk av polynevropati og entrapment. Praktiske retningslinjer.           

Erik Stålberg, Uppsala Hvilken plass har EMG i den moderne diagnostikken av myopatier og ionekanalsykdommer? Praktiske retningslinjer og nye metoder

Bjørn Falck, Turku Skal vi måle F-bølger som rutine ved nevrografi?  

Torberg Torbergsen, Tromsø Demonstrasjon av EMG fra pasienter med arvelige ionekanalsykdommer.

 

Frie foredrag

Benedikte Wanscher, Torben Smith. Glostrup Hospital, Danmark:

Predictive value of median nerve SEP in comatose patients.

Magnus Thordstein, Bertil Rydenhag, Simon Bergstrand, Maria Karlsson, Göran Pegenius, Håkan Olausson, Mikael Elam. Sahlgren University Hospital, Sverige:

Pre operative mapping of cortical motor areas. Preliminary findings using navigated transcranial magnetic stimulation compared to functional magnetic resonance imaging.

Ville Jantti, Tarmo Lipping, Pasi Kauppinen. University of Tampere and Tampere University of Technology, Finland:

What should clinical neurophysiologists understand about Depth-of-Anaesthesia monitors?

Benedikte Wanscher, Poul Jennum, Martin Lauritzen. Glostrup Hospital, Danmark:

Corticospinal tract dysfunction by magnetic stimulation: Which muscles should be examined?

Harald Aurlien. Haukeland University Hospital, Bergen, Norge:

EEG background activity and the characteristics of epileptiform activity - described by a large EEG database.

Frank Becker, Ivar Reinvang. St.Olavs Hospital and University of Oslo, Norge:

Early stimulus processing in aphasia and right hemisphere brain damage as reflected by the N1 ERP-component - differences in pure tone vs. speech sound processing.

Kornelia Beiske. Akershus University Hospital, Norge:

Reliability and validity of a Norwegian version of the Epworth Sleepiness Scale.

Tapani Salmi, Väinö Virtanen. Helsinki University Hospital, Finland

Sleep disorder screening using personal mobile phone or MP3 player.

Kristian B Nilsen et al. St. Olavs Hospital and NTNU, Trondheim, Cambridge Institute for Medical Research, Department of Neurology, University of Tromsø and Ullevål University Hospital, Oslo, Norway

Channelopathy-associated insensitivity to pain.

Victoria Heldestad, Jan Linder, Lisa Sellersjö, Erik Nordh. Umeå University Hospital, Sverige:

Reproducibility study of thermal perception and thermal pain thresholds in          quantitative sensory testing with the method of limits.

Sissel Løseth. University Hospital of North Norway, Tromsø, Norge:

Small and large fibre involvement in polyneuropathy.

Tapani Salmi, Juha Voipio, Pasi Kauppinen, Helsinki University, Finland:

Recording of EEG with and EEG-to-ECG - adapter.

Morten Engstrøm, Trond Sand, Marit Stjern, Knut Hagen. St. Olavs Hospital and NTNU, Trondheim, Norge

Sleep quality in migraine and tension-type headache.

Kari Todnem, Ralf Michler, Tony Wader, Morten Engstrøm, Trond Sand. St. Olavs Hospital and NTNU, Trondheim, Norge:

Extended effective electrodiagnosis in ulnar nerve entrapment at the elbow.

Kl 1115-1130: Juhani Partanen, Helsinki University Hospital, Finland:

Neurophysiological hypothesis for myofascial syndrome.