13th European Congress on Epileptology Wien 26-30 Aug 2018

Dette er en av de større epilepsi-kongressene i Europa. Mye spennende på programmet... Bare å melde seg på.