Årets siste videoundervisning er 27/11 2018

Minner om videoundervisning den 27.11.2018. Ralf-Peter Michler holder foredrag om Nevromuskulær ultralyd.Vi kobler oss på fra kl 11.15, møtet starter kl.11.30 og det blir spørsmålsrunde fra ca.12.15.

Hver seksjon ringer opp til det virtuelle møterommet -tlf 998026.

Vennlig hilsen Kvalitetsutvalget

v/ Petter Moe Omland