Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2018

Årets siste videoundervisning er 27/11 2018

Minner om videoundervisning den 27.11.2018. Ralf-Peter Michler holder foredrag om Nevromuskulær ultralyd.Vi kobler oss på fra kl 11.15, møtet starter kl.11.30 og det blir spørsmålsrunde fra ca.12.15.
26. november 2018

Hver seksjon ringer opp til det virtuelle møterommet -tlf 998026.

Vennlig hilsen Kvalitetsutvalget

v/ Petter Moe Omland