Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2018

EEG-kurs i Göteborg 6-10/5 2019.


Da er invitasjon kommet til SK-kurset i EEG, Göteborg 6-10/5 2019.
29. november 2018