Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2018

Høstens videoundervisning starter opp igjen tirsdag 28/8-18.

Minner om videoundervisning tirsdag 28.08.2018. Christoffer Jonsrud vil snakke om Genetisk utredning av nevrologiske tilstander.Oppkobling fra kl 11.15, møtet starter kl 11.30 og det blir spørsmålsrunde fra ca 12.15. Hver seksjon ringer opp til det virtuelle møterommet- tlf 998026.
Velkommen!
Hilsen Petter Moe Omland og resten av kvalitetsutvalget
27. august 2018