Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2018

ISIN Madrid, 6th educational course in IOM 1-3 Nov 2018

Dette kurset omhandler IOM av hjernen. Dette er ett kurs i en serie av tre kurs som omfatter IOM ved kirurgi i henholdsvis hjerne, hjernestamme/bakre skallegrop og ryggmarg. I 2018 er det altså IOM ved kirurgi i hjernen som er temaet.
26. juni 2018