Minner om videoundervisning tirsdag 25.09.2018

Minner om videoundervisning den 25.09.2018. Pål Gunnar Larsson vil presentere kasuistikker fra intracerebrale EEG-registreringer.Vi kobler oss på fra kl 11.15, møtet starter kl.11.30 og det blir spørsmålsrunde fra ca.12.15.
Hilsen Line Bédos Ulvin/ kvalitetsutvalget