Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2018

Opptak av videoundervisning dessverre ikke lenger mulig...

Norsk Helsenett har etter 1.mars ikke lenger tilbud om å ta opp videoundervisningene foreningen arrangerer. Selve videoundervisningen vil fortsette som tidligere, men opptak vil ikke lenger kunne gjøres.Det er derfor ikke lenger mulig å se undervisningen i etterkant.
23. mars 2018

Vi beklager på det sterkeste og håper at det på sikt vil være mulig å få til en ordning der opptak gjøres da vi opplever at ordningen har vært populær for de som ikke kan følge undervisningen direkte.