Program for årsmøte og fagdag NFKNF 16/4 og 17/4 2018

Da er programmet for Årsmøtet og Fagdagene så og si helt klart. Møtene blir holdt på RH den 16-17/4 2018. Middag blir i år holdt på EEG-laboratoriet med Tony Wader som vert. Husk påmelding til Tony Wader.
Les mer om selve programmet og om påmelding i selve artikkelen.

Årsmøte og Fagmøte Vår 2018

16.04.18-17.04.18

STED: Rikshospitalet

 

Mandag 16.04.18

 

Program for årsmøtet Norsk forening for Klinisk Nevrofysiologi

Mandag 16.04.18  kl 09-13.00 (pause 15 min ca 11.00)

1. Innkalling og referat. Valg av referent.

2. Styrets arbeid

            - Referat fra forrige årsmøte (TE)

            - Fremlegging av styrets Årsrapport(TE)

            - Godkjenning av revidert regnskap for 2017 (KBO)

            - Budsjettforslag 2018 (KBO)

            - Drift og bemanning ved avdelingene(TE)

- Hjernerådet (TE/PGL)?

3. Spesialitetskomiteens årsrapport (Inger Anette)

4. Kvalitetsutvalgets rapport (KBN)

5. Takstutvalgets rapport

6. Rapport fra internasjonal delegat/Nytt fra IFCN/UEMS (TE)

7. Web-redaktørens rapport (KBO)

8. Valg

9. Fagpolitiske saker (diskusjon utdannelse av KNF leger, kompetanseheving teknikere)

10. Høstmøte - valg av sted.

12. Eventuelt

 

 

13.00-14.00 Lunsj (bindende påmelding)

 

Fagdag 16.04.18  kl 14.00-17.00

14.00-17.00 Sonografi av perifere nerver. Teori og praksis

1900 Middag (bindende påmelding). I år skal vi ha middag på EEG laboratoriet på Majorstua (Sørkedalsveien 10C, 2. Etg. 0369 Oslo). Og Tony Wader er vår vert.

 

Tirsdag 17.04.18 kl 09.00-12.00

9.00-11.30  IOM  ved Marianne Nævra/tekniker RH, Ralph Michler, Ketil Berg Olsen (inkludert benstrekk på 15 min)  

11.30-12.00 te/kaffe/rundstykker

12.00-14.00 Traumatiske plexus skader og andre perifere nerverskader/ multimodal diagnostikk/kirurgisk håndtering.  Nevrofysiologi: når tid i forløpet og hva en kliniker forventer i svar, hva slags spørsmål skal nevrofysiolog besvare: Ortoped Myrseth? og nevrofysiolog Pål Gunnar Larsson?

 

HUSK påmelding til deltakelse på møtene, lunsj og middag til Tony Wader på email tonywader@hotmail.com

 

Vel møtt! Vi sees i Oslo!