Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2019

Datoer for høstmøtet i NFKNF 2019 er klart.

Høstmøtet i NFKNF vil i år bli holdt i Stavanger den 24/10 2019.
I likhet med tidligere år vil det på kvelden den 23/10 bli en sosial sammenkomst med god mat.
Hold av datoene allerede nå, så kommer det mer detaljert informasjon om program og påmelding etc litt senere.
27. mai 2019