Husk videoundervisning 26/3-19.

Minner om videoundervisning i tirsdag 26.3.2019.
Nora Hognestad Haaland holder foredrag med tittelen "Kasuistikk - nattlighypermotoranfall/parasomnier."
Vi kobler oss på fra kl 11.15, møtet starter kl.11.30 og det blir spørsmålsrunde fra ca. kl 12.15.
Vel møtt!