Innkalling til generalforsamling FUKNF 2019

Det innkalles til generalforsamling i FUKNF i forbindelse med foreningens høstmøte i Stavanger den 24/10. Dette er et viktig forum for alle LIS'er i KNF og er pålagt av Legeforeningen.
Sola strand. Illustrasjonsbilde: Istockphoto.com Credit: IngerEriksen
Sola strand. Illustrasjonsbilde: Istockphoto.com Credit: IngerEriksen

Nedenfor kan du lese innkallingen, eller du kan laste den ned ved å klikke på pdf-filen oppe til høyre.

 

Innkalling til generalforsamling i Fagutvalg for leger i spesialisering i klinisk nevrofysiologi, Sola Strand Hotel 24.10.19

 

Landsstyret vedtok i mai 2017 at den enkelte fagmedisinske forening skal etablere fagutvalg av leger i spesialisering (LIS), såkalt Fuxx. Fuxx er en kortform som betyr Fagutvalg av leger i spesialisering i xx forening, i KNF heter fagutvalget FUKNF. I tillegg vedtok landsstyret at Fuxx skal overføres myndighet til å foreslå LIS-representanter til spesialitetskomiteene, en myndighet som tidligere var tillagt Yngre legers forening.

Fagutvalg av leger i spesialisering i klinisk nevrofysiologi, heretter kalt FUKNF, ble opprettet i forbindelse med KNF årsmøtet i 2018. Alle LIS i klinisk nevrofysiologi er automatisk medlemmer av FUKNF.

 

Det er bestemt fra sentralt hold at FUKNF skal avholde en generalforsamling årlig, og møteinnkallelse og agenda skal sendes ut minst 4 uker i forveien til alle LIS i faget.

 

FUKNF vil avholde generalforsamling under høstmøtet til foreningen som vil være på Sola Strand Hotel 24.10.19.

 

Møteagenda Generalforsamling i FUKNF, Sola Strand Hotel 24.10.19:

Kl. 14.00-14.30

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets beretning samt presentasjon av regnskap og budsjett
  4. Valg av leder og styremedlemmer (etter vedtektene skal leder av FUKNF være styremedlem i NFKNF hovedstyre og styremedlemmer skal være LIS representanter i spesialitetskomiteen samt i kvalitetsutvalget)
  5. Innkomne saker og eventuelt

 

Dersom noen har spørsmål eller saker de ønsker å melde inn er det bare å ta kontakt på enten mail: nora.hognestad.haaland@sus.no  eller telefon 98479594.

 

Vel møtt til høstmøtet og generalforsamling i FUKNF!

Nora Hognestad Haaland, leder FUKNF, styremedlem NFKNF