Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2019

Minner om videoundervisning 29/10

Den månedlige videoundervisningen holdes tirsdag 29/10 fra kl 1130. Oppkobling til det virtuelle møterommet fra kl 1115.
Denne gangen er det Uliana Brobakken som skal holde foredrag med tittelen "CIDP-diagnostikk". Vel møtt!
28. oktober 2019