Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2019

Møte på Litteraturhuset i Oslo den 11/4. "Identitet og funksjonshemming"

Kristin Ørstavik arrangerer et møte på Litteraturhuset i Oslo torsdag 11. april 2019 kl.18-20 med tittelen "Identitet og funksjonshemning - Vi lever et liv som ligner deres".
19. mars 2019
Forsiden til boken "Jeg lever et liv som ligner deres" av Jan Grue
Forsiden til boken "Jeg lever et liv som ligner deres" av Jan Grue

Dette blir et interessant møte bygd opp som en samtale mellom Jan Grue, norsk professor i spesialpedagogikk og forfatter av boka "Jeg lever et liv som ligner deres" og Tom Shakespeare, engelsk professor i sosiologi. Begge har skrevet om funksjonshemning og identitet, også ut fra egne erfaringer. Finn Skårderud, professor, psykiater og forfatter, vil lede diskusjonen.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Det vil bli diskusjon på slutten av samtalen med mulighet for spørsmål fra salen.

Link til møtet er http://litteraturhuset.no/arrangement/identitet-og-funksjonshemning/

Arrangør er EMAN - Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, OUS, Handikapforbundet Ungdom og Foreningen for Muskelsyke, Ungdom. Inngang kr 100,-. Møteleder er Finn Skårderud.

Arrangementet har mottatt økonomisk støtte fra Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).