Nytt design på nettsiden.

Nå har nettsiden vår blitt flyttet over på ny løsning. Dette har flere fordeler, blant annet lettere å lese på mobile plattformer. Noen ulemper er det, som f.eks at metodeboken i første omgang kun er tilgjengelig i pdf-format. Noen få av kapitlene er dessverre ikke optimale/fullstendige pr i dag, men det jobbes med saken :-)
Skjermdump nettside NFKNF
Skjermdump av nettsiden

Håper sidene blir en forbedring av nettsiden vår og at det blir bedre å bruke nettsiden også på mobile plattformer.

Web-ansvarlig