Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2019

Nytt design på nettsiden.

Nå har nettsiden vår blitt flyttet over på ny løsning. Dette har flere fordeler, blant annet lettere å lese på mobile plattformer. Noen ulemper er det, som f.eks at metodeboken i første omgang kun er tilgjengelig i pdf-format. Noen få av kapitlene er dessverre ikke optimale/fullstendige pr i dag, men det jobbes med saken :-)
15. desember 2019
Skjermdump nettside NFKNF
Skjermdump av nettsiden

Håper sidene blir en forbedring av nettsiden vår og at det blir bedre å bruke nettsiden også på mobile plattformer.

Web-ansvarlig