Programmet for årsmøtet og vårmøtet i NFKNF 10-11/4 er nå klart.

Programmet for årsmøte og vårmøte i Oslo den 10-11/4, er nå klart! Møtet vil bli holdt på Domus Medica rett ved Rikshospitalet. Vi samles til hyggelig middag i Tony sine lokaler på Majorstuen på kvelden den 10. april. Håper så mange som mulig har lyst og anledning til å delta!
Påmelding gjøres til foreningens sekretær nora.hognestad.haaland@sus.no (fint om dere sier om dere kommer begge dager og evnt på middag). Påmelding innen 01.04.19.

Det er et spennende program med innslag fra flere deler av nevrofysiologien.

Programmet kan lastes ned som Pdf-fil.

 

Vi sees vel i Oslo :-)