Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2020

ECCN 2021 oppdatert på program, symposier og "Teaching courses".

Foreningen får stadig vekk oppdateringer på program for kongressen ECCN 2021 som holdes i Frankrike sommeren 2021. Hold deg oppdatert du også.
24. oktober 2020
ECCN 2021

Hold deg oppdatert på programmet, symposier, "Teaching courses" etc. 

Her er link til kongressens nettside.