Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2020

Flere kapitler i Metodeboken er nå revidert.

En stor takk til Kvalitetsutvalget som i sommer har revidert kapittel 1-6 i Metodeboken. De reviderte kapitlene er lagt inn i den elektroniske versjonen.
17. august 2020