Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2020

Minner om videoundervisning tirsdag 28.01.2020

Tittel er "Threshold tracking" og holdes av Arnstein Grøtting, St. Olavs Hospital
Pålogging som vanlig fra kl 1115, undervisning fra kl 1130-1230 inkludert spørsmål.
Vil du vite mer kan du klikke på linken nedenfor, du kommer da til hovedsiden for NFKNF's videoundervisning.
24. januar 2020
videoundervisning NFKNF