Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2020

Neste videoundervisning som var planlagt 28/4 2020 er dessverre avlyst, se egen sak.

Oliver Henning skal forelese om "Frontallappsepilepsier". Vel møtt!
31. mars 2020
presentasjon bilde

Pålogging som vanlig fra kl 1115, undervisning fra kl 1130-1230 inkludert spørsmål.