Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2021

Nevr.fys.teknikere har fått egen nettside

Nevr.fys teknikere har fått egen nettside. Marianne Nævra v/OUS KNF-NKI-RH har laget en flott nettside. Gratulerer :-)
18. november 2021
Screenshot
Skjermdump www.nevrofys.no

Link til siden nevrofys.no