Norsk forening for klinisk nevrofysiologi arbeider nå med en strategisk plan for dette fagområdet. Vi inviterer Legeforeningen, alle fagmedisinske foreninger og andre fagpersoner til å komme med innspill til denne strategiske planen.

Din tilbakemelding/innspill kan ha betydning for svært mange pasienter. Innspill kan sendes direkte fra enkeltpersoner eller samordnet fra avdelinger eller foretak.
nfkn logo

Hvert år blir nærmere 100 000 pasienter utredet med kliniske nevrofysiologiske tester. Det er store regionale forskjeller i tilbud av disse tjenestene. Norsk forening for klinisk nevrofysiologi arbeider nå med en strategisk plan for dette fagområdet. Vi inviterer Legeforeningen, alle fagmedisinske foreninger og fagansvarlige/fagpersoner i alle helseregioner til å komme med innspill til denne strategiske planen. Det er særlig viktig at høringen gjøres kjent for alle med fagansvar i nevrologi,  klinisk nevrofysiologi, nevrokirurgi, intensivmedisin,  hjertemedisin og barnemedisin, men helst også til andre grupper som fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrohabilitering, søvnmedisin mm.

Vi ber med dette om at du bidrar til å gjøre denne invitasjonen kjent i ditt foretak. Ditt bidrag kan ha betydning for svært mange pasienter. Innspill kan sendes direkte fra enkeltpersoner eller samordnet fra avdelinger eller foretak.

Se vedlagte 2 pdf for detaljert invitasjon og utkast til strategisk plan for Norsk forening for klinisk nevrofysiologi. Høringsfrist er 10. januar

 

Vennlig hilsen

Kristian Bernhard Nilsen, leder for Norsk forening for klinisk nevrofysiologi.